Botiga

Batecsdemestra aposta pel comerç local i de proximitat, portant la producció i la confecció de totes les seves peces a Barcelona, des del disseny del patró i el tall de la peça, fins a l’elaboració d’aquesta. Batecsdemestra s’allunya de la producció massiva i es compromet amb aquells teixits i certificacions tèxtils que ofereixen funcionalitat, durabilitat i altes qualitats.